Als u weet wat u zoekt, kunt u direct uw keuze aanklikken. U wordt dan direct doorgeleid.

Met de genoten opleidingen en ervaringen heeft Brak Bouwadvies verschillende non-profit organisaties en particuliere instanties ondersteund bij de vergunningverlening, bouwplantoetsing, handhaving, bouw- en brandveiligheidinspecties, beleids en juridische procedures. Het opstellen van oa beleidsstukken, procesbeschrijvingen en handhavingprogramma’s waren ook onze taken. Communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en projectmatig werken zijn voor ons vanzelfsprekende competenties binnen de verschillende opdrachten. Van al de werkgevers hebben wij dan ook een sublieme referentie. Wij zijn breed inzetbaar en onze kernkwaliteiten liggen in resultaatgerichtheid, zelfstandigheid, collegialiteit, klantgerichtheid, verantwoordelijkheid en enthousiasme.

Overkoepelend voor de afdelingen Vergunningverlening en Handhaving bereiden wij beleidszaken voor. In overleg met de teamleiders en afdelingshoofd zorgen wij voor een implementatie hiervan. Er komen veel beleidsvragen bij kijken o.a. WABO, Wet dwangsom en deregulering. Op eigen initiatief anticiperen wij op een proactieve wijze op de ontwikkelingen. Bij het oplossen van vraagstukken houden wij rekening met de standpunten en mogelijkheden van zowel de eigen afdeling als de andere afdelingen binnen de gemeente de burger en de geldende wetten en regels.

Ga verder naar ons aangeboden diensten

Ga naar boven