Onrechtmatig wonen
Uit vorige controles is gebleken dat vooral veel buitenlandse arbeiders worden gehuisvest door uitzendbureau’s en huisjes melkers. Inwoners van gemeenten melden dat door de toename van onrechtmatig wonen en overbewoning de leefbaarheid van de wijk achteruitgaat. Er zijn ook constateringen dat de betreffende woningen gebruikt worden als illegale kamerverhuur. Er onstaan brandonveilige situaties en een ongezond leefklimaat. Het illegaal gebruik van de woningen dient te worden opgeheven en te worden teruggebracht naar reguliere bewoning die in overeenstemming is met de daartoe gestelde wet- en regelgeving.

Doelstelling is een onderzoek in te stellen naar het feitelijke gebruik van de woning of bedrijfspand en daarop te handhaven.

Ga naar boven