Voor een door u te bepalen periode zijn wij op uur- of projectbasis inzetbaar voor de werkzaamheden welke vermeld staan onder diensten op de site. Met opleidingen onderhouden wij een uitmuntende expertise op het gebied van wet-en regelgeving en bouwvoorschriften. Dit geldt zowel voor de beleidsvorming en de vergunningverlening als voor het toezicht en handhaving.

Graag zouden wij een bijdrage willen leveren binnen uw organisatie. Tijdens de werkzaamheden zullen wij dan ook fungeren als het visitekaartje dat namens uw organisatie werk verricht. Indien mogelijk zouden wij in een persoonlijk gesprek een toelichting willen geven op onze werkwijze en disciplinaire aanpak.

Ga naar boven