De wet kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen. Na vele jaren van discussie en onduidelijkheid is zojuist in de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen. Hiermee wordt de aanvrager van een omgevingsvergunning primair verantwoordelijk om aan te tonen dat het bouwwerk voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Dit betekent dat per 1 januari 2022 voor een groot deel van de omgevingsvergunningen het bevoegd gezag niet meer toetst en toeziet op naleving van de bouwtechnische voorschriften in de vergunningen- en realisatiefase. De invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen betekent voor gemeenten een verandering in proces, werkvoorraad en inkomsten. Zo voerden wij voor het Ministerie van Binnenlandse zaken verschillende onderzoeken uit, bijvoorbeeld naar de toekomst van het legesstelsel en de relatie met de Omgevingswet. Ook waren wij betrokken bij pilots en verzorgden wij voor gemeenten impactanalyses en workshops. Uit deze ervaringen weten wij dat er nog gewerkt moet worden aan inzicht in de gevolgen van de Wet.

 

https://youtu.be/N8iXPNRhcho

Ga naar boven